Hoofdmenu
Christelijke Gereformeerde Kerk
te Zuidland
Foto's
75-jarig bestaan C.G. Kerk te Zuidland.

Op 16 juni 1932 werd de C.G. Kerk in Zuidland  geïnstitueerd.
Op zaterdag 16 juni 2007 herdacht de gemeente in Zuidland met dankbaarheid haar 75-jarig bestaan, samen met leden en oud leden. Het was een gezellig samenzijn, waarin we elkaar mochten ontmoeten en spreken. Ds. C. Bos verzorgde, na schriftlezing en gebed,  een terugblik. Daarin vertelde hij over zijn ervaringen als jonge predikant en predikantsvrouw over in hun eerste gemeente.

Aa
Aan het einde van de reünie zongen we samen Psalm 108 : 1 en 2 en luisterden we naar orgelspel. Ds. H. van der Ham besloot de bijeenkomst met schriftlezing en gebed, waarna we gezang 44: “Dankt, dankt nu allen God”, zongen.
Ook de dienst op zondag 17 juni, die geleid werd door ds. A. Stehouwer, stond in het teken
van het 75-jarig bestaan. Het thema van de preek over 1 Johannes 1: 16 was: “Zijn volheid"