Adressen
Hoofdmenu
Christelijke Gereformeerde Kerk
te Zuidland
J. van Bergeijk
Krommedijk 8
3214 LH Zuidland
tel 0181-459080
C.P. van Doorn
Mr. P.S. Gerbrandystraat 2
3214 XM Zuidland
te. 0181-451082
A. van Bergeijk
Velgersdijkseweg 1
3214 LS Zuidland
tel. 0181-451317
 
H. Nobel
Golda Me´rstraat 14
3214 EK Zuidland
tel. 0181-452755
M.M. van Bergeijk - Rozendaal
A. Kromhout - Nobel
J. van Bergeijk
Rekeningnr: NL90RABO0375905057 t.n.v.Chr.Geref.kerk Zuidland

GEMEENTELIJKE GEGEVENS

De Christelijke Gereformeerde kerk te Zuidland werd ge´nstitueerd op 16 juni 1932. Bij de overheid is de gemeente bekend onder nummer 124.
Koster
Kerkenraad:
Ouderlingen:
Diaken:
Organistes:
Penningmeester: